Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Žádost o nadační příspěvek ze sbírky Světluška pro organizace

Před vyplněním žádosti se prosím důkladně seznamte s Pravidly a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení z Fondu Kaufland, dostupné zde:

https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/d2733d8d13dd1ff60b5d2e157a7a15b4.pdf

Žádost není možné průběžně ukládat  a nahrávat data zpět do žádosti. Veškeré povinné přílohy naleznete přímo v daném kroku žádosti ke stažení. Strukturu celé žádosti (celkem 3 kroky) naleznete zde:

https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/3950b0d2a6c9fedb4b9c54c79bf9a4d6.pdf

Povinná pole jsou v žádosti označena hvězdičkou.

Základní údaje

Zvolte krátký a výstižný název projektu

Popište výstižně váš projekt ve 2-3 větách.

Údaje o organizaci

Představte poslání Vaší organizace 2-3 větami.

Výpočet veškerých příjmů organizace za poslední kalendářní rok v Kč

Uveďte počet zaměstnaných osob v celé organizaci bez přepočtu na celé úvazky

Uveďte názvy jednotlivých projektů, které Nadační fond ČRo podpořil v posledních 3 letech, rok podpory a výši nadačních příspěvků.

Osoby v projektu

Vyplňte celé jméno, příjmení včetně titulu. Odborný garant projektu zodpovídá za odborné a metodické vedení projektu.

Vyplňte celé jméno, příjmení včetně titulu

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba je odpovědná za komunikaci s Nadačním fondem ČRo ve věci žádosti, smlouvy, průběžné a závěrečné zprávy.

Na tento e-mail budeme zasílat informace ke zpracování žádosti.

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti o nadační příspěvek jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Pole označená * jsou povinná.

© 2018 - 2020 Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, www.svetluska.net

č.ú. 666 171 666/0300 | IČO: 26419068