Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Žádost o nadační příspěvek ze sbírky světluška pro organizace

Základní údaje
Údaje o organizaci
Garant projektu / kontaktní osoba

Na tento e-mail budeme zasílat informace ke zpracování žádosti.

Popis projektu

Charakterizujte co nejkonkrétněji poslání Vaší organizace 2-3 větami.

Charakterizujte co nejkonkrétněji (proč, co, jak budete projekt realizovat) Váš projekt 2-3 větami.

Uveďte částku a zdroj.

Uveďte všechny jednotlivé projekty, časové období a výši příspěvků.

Veškeré osobní údaje uvedené v této žádosti o nadační příspěvek budou zpracovávány pouze k účelu evidence žádosti, zpracování v rámci grantového řízení Nadačního fondu Českého rozhlasu („Správce“) a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou Správce bude poskytovat své služby, finanční podporu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní. Po ukončení finanční podpory bude Správce osobní údaje uchovávat z důvodu oprávněného zájmu po dobu 10 let. Veškeré osobní údaje budou Správcem chráněny v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti o nadační příspěvek jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Ne
AnoPole označená * jsou povinná.

© 2018 - 2019 Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, www.svetluska.net

č.ú. 666 171 666/0300 | IČO: 26419068