Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Žádost o nadační příspěvek ze sbírky Světluška

Vítejte v žádosti o nadační příspěvek. Než se pustíte do vyplňování, ujistěte se, prosím, že máte připraveno vše, co je potřeba k podání žádosti. Odkaz pro více informací zde. K posouzení můžeme přijmout jen kompletně vyplněnou žádost se všemi přílohami.

Základní údaje

Uveďte stručně, na co žádáte podporu.

Maximální délka trvání projektů je: 12 měsíců

Informace o žadateli

Formát např.: 25.8.1987

Formát např.: 25.8.1987

Veškeré osobní údaje uvedené v této žádosti o nadační příspěvek budou zpracovávány pouze k účelu evidence žádosti, zpracování v rámci grantového řízení Nadačního fondu Českého rozhlasu („Správce“) a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou Správce bude poskytovat své služby, finanční podporu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní. Po ukončení finanční podpory bude Správce osobní údaje uchovávat z důvodu oprávněného zájmu po dobu 10 let. Veškeré osobní údaje budou Správcem chráněny v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti o nadační příspěvek jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Pole označená * jsou povinná.

© 2018 - 2023 Nadační fond Českého rozhlasu