Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Žádost o nadační příspěvek ze sbírky Světluška

Před vyplněním žádosti se prosím důkladně seznamte s Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška, které naleznete na webových stránkách svetluska.rozhlas.cz

Základní údaje
Informace o žadateli
Veškeré osobní údaje uvedené v této žádosti o nadační příspěvek budou zpracovávány pouze k účelu evidence žádosti, zpracování v rámci grantového řízení Nadačního fondu Českého rozhlasu („Správce“) a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou Správce bude poskytovat své služby, finanční podporu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní. Po ukončení finanční podpory bude Správce osobní údaje uchovávat z důvodu oprávněného zájmu po dobu 10 let. Veškeré osobní údaje budou Správcem chráněny v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti o nadační příspěvek jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Pole označená * jsou povinná.

© 2018 - 2020 Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, www.svetluska.net

č.ú. 666 171 666/0300 | IČO: 26419068